Uluslararası Terim ve Kısaltmalar

A.A.  :  Daima yüzer halde

a.d.  :  Gününden önce/vadesi gelmiş

A.F.  :  Peşin avans navlun

A.H.  :  Kıç ambar ağzı

A.P.  :  Ek prim

a/c  :  Hesap, hesaba

A/C  :  Cari hesap

A/d  :  Vadesinden sonra

A/S  :  Bordada

A/S  :  Satış hesabı

A/S  :  Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/V  :  Kıymet üzerinden

Acc  :  Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt  :  Avukat

Afft.  :  Yeminli yazılı ifade

aflt.  :  Yüzer halde

AI  :  1.sınıf

Alt.  :  Yedek/Vekil

amt.  :  Miktar

an.  :  Yılda