Uluslararası Terim ve Kısaltmalar

Anch.  :  Demir yri

arbtn./arbtror  :  Tahkim (arbitraj) Hakem

art.  :  İstatistik pozisyonu/Madde

assd.  :  Tahakkuk etmiş

Assigt.  :  Devir, temlik

Assn.  :  Dernek, birlik

att.At., Atty.  :  Vekil/Dava vekili

Att.Gen.  :  Başsavcı

awb  :  (Hava) konşimento

B.B.  :  Borç senedi defteri

B.B.B.  :  Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce

B.D.  :  Şığlıkta gerekli min.su çekimi

b.d.  :  İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi

B.D.I.  :  Her iki tarih dahil

B.E.  :  1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları

B.H.  :  Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme

B.O.  :  Alıcı opsiyonu

B.O.T.  :  Ticaret Heyeti

b.p.  :  Vekaleten imzaya yetkili

B.T.  :  Yükleme ve boşaltma kuralları